Nyheter

Kallelse till 2020 årsmöte den 22/4

Vi i styrelsen är väl medvetna om att det är en omtumlande tid för många och vi hoppas inte att någon av er drabbats allt för hårt av den rådande situationen.  

I ett försök att bibehålla en del av vardagen kommer vi att genomföra årsmötet som planerat den 22 april kl 19.00. Men med hänsyn till covid-19 kommer mötet antingen ske digitalt eller utomhus på vår gemensamma innergård.

Under mötet kommer styrelsen kort redogöra för föreningens ekonomi och de fastighetsåtgärder som vidtagits det senaste året. Dessutom kommer vi presentera och motivera nya hyresavgifter samt planera framtida åtgärder inom förningen.

Mer information om mötets utformning kommer skickas ut senast en vecka innan mötet.

Vi i styrelsen hoppas på att så många som möjligt kan närvara.

Dagordning

1) Stämmans öppnande
2) Godkännande av dagordning
3) Val av ordförande för stämman
4) Val av protokollförare
5) Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7) Upprättande och godkännande av röstlängd
8) Genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse
9) Fastställande av balans- och resultaträkning
10) Disposition av resultatet
11) Beslut om avgifter.
12) Ansvarsfrihet för styrelse
13) Arvoden till styrelsen
14) Val av styrelse
15) Val av revisorer
16) Motioner från medlemmar och ev. övriga frågor
17) Stämmans avslutande

Kallelse stämma 2020

Årsredovisning 2019 plus revisionsberättelse

Brf Hjalte protokoll stämma 2020

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) sommaren 2019

(190610) När Hjalte gjorde en ventilationsbesiktning (OVK) 2019 hade kraven blivit mycket hårdare jämfört OVK:n 2005 (ex det ska finnas "till-luft" i varje rum). Detta resulterade att vi fick ett antal anmärkningar, både inne i lägenheter och i ventilationskanaler på vinden.

(200210) Uppdatering: Brf Hjalte har nu fått OK på alla delar i OVK:n.

Kallelse till 2019 årsmöte den 10/4 (och extra föreningsstämma 8/5 för stadgebeslut)

Dagordning

1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande för stämman
3) Val av protokollförare
4) Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
6) Upprättande och godkännande av röstlängd
7) Genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse
8) Fastställande av balans- och resultaträkning
9) Disposition av resultatet
10) Beslut om avgifter. Styrelsen föreslår 6 % höjning (vi har inte höjt på 4 år)
11) Ansvarsfrihet för styrelse
12) Arvoden till styrelsen
13) Val av styrelse
14) Val av revisorer
15) Beslut om stadgeändringar
16) Motioner från medlemmar och ev. övriga frågor
17) Stämmans avslutande

(190321) Brf Hjalte kommer ha årsmöte den 10/4 2019 i gymmet. Kallelse, stadgeändringar, årsredovisning har satts upp i portuppgångar.

Årsmötet 180418 och påföljande extrastämma beslutade att uppdatera stadgarna. Bolagsverket godkände alla förändringar utom en; borttaget av att juridiska personer som ägare. Skälet till deras nekande var att ändringen inskränker de boendes äganderätt, något som de anser att ALLA ägare behöver godkänna. Deltagandet på årsmötet var högt, men inte i närheten av samtliga ägare.

Styrelsen kände inte till detta krav och hörde om det efteråt när vi försökte registrera de nya stadgarna.

Bolagsverket underkände därför stadgeändringen och vi behöver återigen rösta igenom nya stadgar på årsmötet 2019 och en efterföljande extrastämma. Styrelsen kommer föreslå exakt samma ändringar som 2018 UTOM ändringen runt juridiska personers ägande.

Förslag Stadgar.doc  Ändringar jämfört föregående stadgar står i blå text.

Årsredovisning 2018.pdf  

Trapphus målas om

(190217) Trapphusen kommer målas om under våren. Anledningen är att vi har olikfärgade dörrar (eftersom några boende skaffat nya säkerhetsdörrar) och att det är 15 år sedan förra målningen.
- De "gamla" dörrarna kommer målas i samma färg som de nya säkerhetsdörrarna - samma färg som Hjalte har på fönster och plåtdetaljer.
- Väggarna målas i en ljus färg (dock inte vitt).
- Trappstänger fortsätter vara svarta och den gröna kanten vid golvet blir samma gröna som dörrarna.

- Vi passar även på att installera nya trapphuslampor med inbyggda rörelsedetektorer (det senare var ett medlemsönskemål på förra årsmötet och styrelsen har länge diskuterat hur vi ska få till rörelsedetektorer). De nya LED-lamporna ska lysa minst lika bra som de gamla lysrören men dra mindre ström.

Wifi i gym och bastu

(181210) Hjalte har numera Wifi i gymmet och vid sittplatserna utanför bastun. Lösenordet finns skyltat.

TV via internet

(181107) Föreningen byter TV-leverantör från ComHem till Telenor. Vi gör detta för att:
- Vi får ett lite billigare pris för TV-basutbudet.
- Vi får en och samma leverantör av internet och TV. Alla frågor kan ställas till samma kundtjänst och vi slipper skickas mellan företag om/när det strular.
- TV via internet ger bra ljud/bild och möjligheter till fler tjänster/kanaler.

Du behöver behöver beställa en kabel-TV-dekoder från Telenor https://www.telenor.se/kundservice/ som ansluts till din TV och ett internetuttag. Dekoder-boxen kostar inget men den ska återlämnas om/när vi byter till annan leverantör.

Kodlås på ytterportar

(180812) För att du ska kunna komma in genom portarnas kodlås så behöver du maila

- namn
- telefonnummer
- lägenhetsnummer
- portuppgång

till brf.hjalte@gmail.com.

Om ni är fler än en person som bor i lägenheten så rekommenderas att ni anmäler alla personer som ska kunna anropas och öppna dörren genom att trycka "5" på sin mobil eller fasta telefon.

2018 årsmötesprotokoll

Hjalte bredband (och telefoni)

På årsmötet 2017 beslutades att Hjalte skaffar bredband via Bredbandsbolaget för ALLA lägenheter. Priset blir billigare jämfört vad en individ kan få själv och vi får snabbare hastighet (250/100 MBit ned/upp). Kostnaden tas ut automatiskt på hyresavin. För den som vill, så erbjuds även bredbandstelefoni utan övergångskostnader eller abonnemangsavgift (däremot med normala samtalsavgifter).

Avtalet träder i kraft från september 2017 och då kommer alla boende ha en snabb internetuppkoppling.

EDIT: Bredbandsbolaget köptes upp av Telenor under 2018. Föreningen har därför Telenor som bredbands- och TV-leverantör.

Ny undercentral och gym

I maj 2017 bytte föreningen undercentral pga läckage och att den gamla utrustningen gjort sitt. Vi passade samtidigt på att kakla golvet.

Det stora utrymmet utanför bastun är nu Hjaltes gym. Det finns roddmaskin, träningscykel, crosstrainer, bänkpress med stång, hantlar, chin-up-stång, magtränare (ett hjul med handtag på båda sidor), gymboll, balansplatta, gummiband, hopprep, boxningssäck och stora speglar på väggen mot gatan.

Det finns även Wifi i gymmet och vid sittplatserna utanför bastun. Lösenordet finns skyltat på plats.

Vinden isolerad

December 2016 isolerades halva vinden med 40 cm lösull. Målet är att minska energiförbrukningen och fjärrvärmekostnaden.

Vi isolerade enbart vindsutrymmen utan förråd,  eftersom taket ovan förrådsutrymmen är svårare att isolera (och därmed betydligt mer kostsamt).

Bastu i källaren

2014 byggdes en helt ny bastu i källaren, ingång via Undercentralen.

För att undvika tidskrockar, notera i kalendern på väggen vilken tid du vill basta.

Om det är kallt på golvet kan du sätta på golvvärmen dagen före, men glöm inte bort att stänga av värmen efter du bastat.Arkivnyheter

Renovering av tak, fasad och balkonger

(111208) Hjalte har sommaren och hösten 2011 renoverat tak, fasad, balkonger och målat fönster. Hela taket har fått ny papp, spont, plåt och tegel. Fasaden har lagats och målats. Nya vita balkongsidor installerades i samma stil som originalen från 1936, balkongräcken slipades och målades och balkonggolv belades med vattenavstötande beläggning. Utsidan på fönster har målats och fått nya plåtbleck. Vi har även passat på att måla grunden, samt klätt in skorstensraden och fönsterblecken i plåt.

Slutinspektion är klar utan anmärkningar. Arbetet utfördes proffesionellt med hög kvalitet, både i material och hantverksjobb. Priset hamnade exakt enligt leverantörens offert och vi ser inget behov av att höja hyran (utöver kompensation för inflationen). Vi är väldigt nöjda med generalentreprenören Bygg-Sven och deras underleverantörer (mer info finns under Info - Stambyten och renoveringar).

Hjalte liknar därmed sitt ursprungsuppförande igen. Vi har återgått till de gröna fönsterkarmarna, den något ljusare fasaden och de kortare vita balkongplåtarna som fanns när huset byggdes 1936. (Du kan läsa mer om detta under Handlingar - Diverse Hjalte info - Hjalte renovering 2011).  

Fest är kul

(090312) Styrelsen har beslutat att festande/hög musik på vardagar inte bör förekomma senare än 21.00 vardagar och 22.00 på helger. Om du vill ha fest senare, så ska du informera och stämma av med dina grannar i förväg.

För övrigt gäller att alla medlemmar använder sunt förnuft, så att alla kan trivas i Hjalte.

Parkering på gården ok under dagen, ej över natten

(080226) Styrelsemötet 080226 förtydligade/repeterade att regelbunden boendeparkering INTE är tillåten på bakgården. Det är dock tillåtet att tillfälligt parkera på gården när man lastar eller flyttar in/ut. Även hantverkare får parkera när de arbetar i Hjaltes lägenheter.

Login