Partytält

Föreningen införskaffade 2017 ett partytält för gemensam användning.

Tanken är att tältet ska kunna användas vid sammankomster och kalas ute på gården. Observera att du INTE får ta med tältet någon annanstans och sätta upp det utanför föreningens tomtmark. Detta tält är cirka 3X3 meter stort och förvaras i ett av föreningens gemensamma förråd.

Vänligen kontakta någon i styrelsen om du vill använda tältet: Kontakt.

Observera att du själv ansvarar för inköp av ett nytt tält i likvärdig prisklass om tältet skulle gå sönder medan du lånar det.

Login