Vår trevliga trädgård

Uteplatser
Föreningen har två uteplatser med tillhörande trädgårdsmöbler. Under vinterhalvåret förvaras dessa i något av de gemensamma källarförråden eller i mangelrummet.

Vanligtvis står det grillar vid uteplatserna som du är välkommen att använda. Det finns någon extra grill i det före detta soprummet  längst in mot 40B.

Vänligen plocka upp skräp och städa efter dig.


Extra stolar till fest i trädgården
I något av de gemensamma rummen i källaren finns ett antal klaffstolar som du kan låna kostnadsfritt. Setill att ställa tillbaka stolarna efter du använt dem. :)

Hjälp gärna till att hålla vår trevliga trädgård ren från skräp. Några stycken av oss boende brukar plocka upp skräp när vi ser det, men det blir ännu trevligare om fler gör det. Hade vi bott i villa så vore detta en självklarhet - men konstigt nog så är det inte lika självklart (även om det borde vara det) när man bor i bostadsrätt!  ;)

Vår anlitade fastighetsskötare gör enbart en städning per år, en vårstädning - så vi behöver hjälpas åt.Parkering av bilar är inte tillåten på gården!

Då frågan om parkering varit aktuell, så tog styrelsen upp frågan på styrelsemötet 070226. Styrelsen beslöt enhälligt att parkering över natten är INTE tillåten!
Parkering är däremot tillåtet under några timmar vid lastning eller då hantverkare med tung utrustning måste komma fram för att arbeta.

Login