Ventilation

Huset ventileras med självdrag. Det innebär att varm luft från lägenheterna stiger uppåt genom huset via ventiler (som finns i de flesta rum) och ut via öppningar på taknocken. Insug kommer framför allt via tilluftsventiler vid fönster.

  • Ventilationsbesiktning (OVK) gjordes utan anmärkning januari 2005. OVK 2019 hade mycket högre krav vilket resulterade i en mängd åtgärder. Vi är klara med allt utom dammsugning/sotning av 95 ventilationskanaler, från hål på taknocken ned till ventiler i varje lägenhet. Arbetet är beställt och kommer göras i slutet av november. .

I bilagan nedan är samlade skötselråd för den självdragsventilation som finns i din lägenhet, ta gärna en titt.

Skötseltips för självdragsventilerare.jpg


Radon och Energideklaration

Radonmätning gjordes 2009 utan anmärkning.

Energideklaration genomfördes 2010 utan anmärkning.

Login