Nyheter

2023-04-25 Efter årsmöte

Ett stort tack till alla som närvarade på årsmötet 2023! Protokollet från årsmötet finns nu tillgängligt på anslagstavlorna samt på vår hemsida under "Handlingar".

Som framgår av kallelsen till årsmötet samt protokollet från årsmötet så har styrelsen beslutat höja avgifterna med 5% fr o m 1 juli i år.

2022-04-01 Brandskyddsåtgärder genomförda

Styrelsen bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete och har under våren tecknat ett serviceavtal för brandskydd med Västerås Brandservice AB.

Tillsammans med Västerås Brandservice AB har styrelsen gjort en översyn av föreningens brandskydd, vilket utmynnat i ett antal förbättringsförslag som idag har åtgärdats. Bland annat har brandvarnare monterats högst upp i varje trapphus. De seriekopplade brandvarnare som sedan tidigare sitter i källargångens tak och i tvättstugan har nu kompletterats med ytterligare seriekopplade brandvarnare i torkrum och gym/undercentral. Vidare har samtliga av föreningens brandsläckare fått översyn och service. Det nya serviceavtalet innebär att Västerås Brandservice AB årligen kommer att besiktiga samtliga brandsläckare under våren.

Styrelsen uppmanar varje lägenhetsinnehavare att installera brandvarnare i sin lägenhet. Detta är lägenhetsinnehavarens eget ansvar.

2022-03-31 Radonmätning för Brf Hjalte godkänd av Uppsala kommun

Beslut om avslut av radonärende för Bostadsrättsföreningen Hjalte. Miljöförvaltningen har mottagit och granskat resultaten av mätningar av radon i fastigheterna tillhörande Bostadsrättsföreningen Hjalte. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer utifrån de inkomna uppgifterna att radonhalterna i byggnaderna inte överstiger Strålsäkerhetsmyndighetens referensnivå på 200 Bq/m3. Ärendet kommer därför att avslutas. Radonhalten ska mätas minst vart tionde år.

2022-03-16 Kallelse till årsmöte tisdag 26e april, klockan 19:00

Mötet kommer hållas i trädgården vid fint väder, annars i f.d. mangelrummet. Eventuella motioner lämnas in senast 5 april till ordförande Anne-Marie Benson (annemariebenson18@gmail.com).

Dagordning och årsredovisning med revisionsberättelse kommer att anslås senare under fliken Handlingar.

Mötet beräknas ta cirka 1 timme. Vi hoppas på god uppslutning.

Välkomna önskar styrelsen!

2022-03-14 Ny styrelsemedlem sökes

På det kommande årsmötet kommer Björn Stjernberg att utträda ur styrelsen. Den befintliga styrelsen kommer då endast att bestå av 3 personer, varför styrelsen nu söker 1–2 nya styrelsemedlemmar. Ditt engagemang är ovärderligt för föreningens fortlevnad, och du väljer själv hur mycket tid du vill investera. Tillsammans skapar vi en trivsam boendemiljö.

Vid frågor eller intresseanmälan, vänligen kontakta avgående styrelsemedlem Björn Stjernberg (Kontakt).

/Styrelsen i Brf Hjalte

Nyhetsarkiv

2021-11-23 Aktuellt under hösten 2021

Utrensning av gamla cyklar
Under hösten har en cykelrensning pågått. Styrelsen tejpade samtliga cyklar för ett par månader sedan, samt meddelade via anslag att alla cyklar som fortfarande var uppmärkta vid städdagen skulle forslas bort. Uppsala Returcyklar har nu hämtat upp dessa cyklar, och rensningen är därmed avslutad.

Städdag
Städdagen ägde rum den 30/10, klockan 10:00-13:00. Uppslutningen var god, vilket gladde styrelsen. Tack till alla er som deltog!

Genomförda aktiviteter
- Dammsugning av tvättstuga och torkrum (torktumlare, fläkt i torkrum)
- Tvätt av källarfönster
- Trädgårdsarbete
- Inoljning av utemöbler
- Rensning av hobbyrummet

I samband med städdagen fanns även en container på plats. Denna kom att fyllas nära till bredden av trädgårdsavfall, skrot från hobbyrummet samt diverse avfall från boende.

Ny källarbelysning
Samtlig belysning i tvättstuga, torkrum och gym ersätts med modern LED-armatur. Befintliga armaturer i källargången behålls då de redan drivs med LED-glödlampor, men dessa utrustas nu med rörelsedetektorer. Armaturen ovanför källardörr till cykelförrådet byts också ut mot en ny armatur med skymningsrelä.

Markarbeten
Entrén utanför 38A är omlagd under hösten av Upplands Boservice. Detta för att se till att regnvattnet rinner ner i avloppsbrunnen istället för att samlas i en stor pöl utanför porten. Stenplattorna utanför Afsars syateljé har också justerats.

2021-04-28 Efter årsmöte

Ett stort tack till alla som närvarade på årsmötet 2021! Årsmötet genomfördes i strålande väder i vår trädgård med god uppslutning. Protokollet från årsmötet finns nu tillgängligt på anslagstavlorna samt på vår hemsida under "Handlingar".

2021-04-14 Nya utemöbler

Styrelsen har införskaffat nya utemöbler till de gemensamma uteplatserna. Detta efter att en inventering visat att de befintliga utemöblerna delvis ruttnat och var i för dåligt skick för att hålla ytterligare en säsong.

Välkommen ut och glad vår önskar styrelsen!

2021-01-29 Ny tvättmaskin installerad

Styrelsen är glad över att kunna meddela att bostadsrättsföreningens nya tvättmaskin nu är installerad och invigd i vår tvättstuga.

Den nya tvättmaskinen köptes in efter att en av de två befintliga tvättmaskinerna gått sönder. Styrelsen tog kontakt med den auktoriserade reparatören Upplands Tvätt & Kylservice AB som bedömde att tvättmaskinen ifråga hade drabbats av ett omfattande tekniskt fel. Då denna tvättmaskin närmade sig sin tekniska livslängd beslutade styrelsen att investera i en ny tvättmaskin istället för att reparera den befintliga.

2020-12-01 Nytt löpband i gymmet

Styrelsen har införskaffat ett löpband till föreningens gym. Välkommen att motionera och se till att du använder rena skor!

2020-10-25 Åtgärder vid kalla element

Den kalla årstiden är här, och för enstaka boende även årstiden för kalla element. Styrelsen har med anledning av detta sammanställt ett infoblad med åtgärder som du själv kan vidta för att återfå värmen i din lägenhet.

Du finner infobladet i PDF-format längst ned på sidan Element.

2020-07-01 Arbete med brevinkast och löst hängande puts

Arbetet med breddning av brevinkast samt nedtag av löst hängande puts från balkongtak nu är färdigställt. Styrelsen passar även på att önska samtliga boende en trevlig sommar!

2020-06-08 Ny torktumlare installerad

Styrelsen är glad över att kunna meddela att bostadsrättsföreningens nya torktumlare nu är installerad i tvättstugan.

2019-06-10 Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)

När Hjalte gjorde en ventilationsbesiktning (OVK) 2019 hade kraven blivit mycket hårdare jämfört OVK:n 2005 (ex det ska finnas "till-luft" i varje rum).
Vi åtgärdade alla synpunkter under 2020 och har fått OK, se OVK.

2019-02-17 Trapphus målas om samt får ny belysning

Trapphusen kommer målas om under våren. Anledningen är att vi har olikfärgade dörrar (eftersom några boende skaffat nya säkerhetsdörrar) och att det är 15 år sedan förra målningen.
- De "gamla" dörrarna kommer målas i samma färg som de nya säkerhetsdörrarna - samma färg som Hjalte har på fönster och plåtdetaljer.
- Väggarna målas i en ljus färg (dock inte vitt).
- Trappstänger fortsätter vara svarta och den gröna kanten vid golvet blir samma gröna som dörrarna.

- Vi passar även på att installera nya trapphuslampor med inbyggda rörelsedetektorer (det senare var ett medlemsönskemål på förra årsmötet och styrelsen har länge diskuterat hur vi ska få till rörelsedetektorer). De nya LED-lamporna ska lysa minst lika bra som de gamla lysrören men dra mindre ström.

2018-12-10 WiFi i gym och bastu

Hjalte har numera WiFi i gymmet och vid sittplatserna utanför bastun. Lösenordet finns skyltat.

2018-11-07 TV via internet

Föreningen byter TV-leverantör från ComHem till Telenor. Vi gör detta för att:
- Vi får ett lite billigare pris för TV-basutbudet.
- Vi får en och samma leverantör av internet och TV. Alla frågor kan ställas till samma kundtjänst och vi slipper skickas mellan företag om/när det strular.
- TV via internet ger bra ljud/bild och möjligheter till fler tjänster/kanaler.

Du behöver behöver beställa en kabel-TV-dekoder från Telenor https://www.telenor.se/kundservice/ som ansluts till din TV och ett internetuttag. Dekoder-boxen kostar inget men den ska återlämnas om/när vi byter till annan leverantör.

2018-08-12 Kodlås på ytterportar

För att du ska kunna komma in genom portarnas kodlås så behöver du maila

- namn
- telefonnummer
- lägenhetsnummer
- portuppgång

till brf.hjalte@gmail.com.

Om ni är fler än en person som bor i lägenheten så rekommenderas att ni anmäler alla personer som ska kunna anropas och öppna dörren genom att trycka "5" på sin mobil eller fasta telefon.

2017-09-15 Hjalte bredband (och telefoni)

På årsmötet 2017 beslutades att Hjalte skaffar bredband via Bredbandsbolaget för ALLA lägenheter. Priset blir billigare jämfört vad en individ kan få själv och vi får snabbare hastighet (250/100 MBit ned/upp). Kostnaden tas ut automatiskt på hyresavin. För den som vill, så erbjuds även bredbandstelefoni utan övergångskostnader eller abonnemangsavgift (däremot med normala samtalsavgifter).

Avtalet träder i kraft från september 2017 och då kommer alla boende ha en snabb internetuppkoppling.

EDIT: Bredbandsbolaget köptes upp av Telenor under 2018. Föreningen har därför Telenor som bredbands- och TV-leverantör.

2017-05-15 Ny undercentral och gym

I maj 2017 bytte föreningen undercentral pga läckage och att den gamla utrustningen gjort sitt. Vi passade samtidigt på att kakla golvet.

Det stora utrymmet utanför bastun är nu Hjaltes gym. Det finns roddmaskin, träningscykel, crosstrainer, bänkpress med stång, hantlar, chin-up-stång, magtränare (ett hjul med handtag på båda sidor), gymboll, balansplatta, gummiband, hopprep, boxningssäck och stora speglar på väggen mot gatan.

Det finns även Wifi i gymmet och vid sittplatserna utanför bastun. Lösenordet finns skyltat på plats.

2016-12-02 Vinden isolerad

December 2016 isolerades halva vinden med 40 cm lösull. Målet är att minska energiförbrukningen och fjärrvärmekostnaden.

Vi isolerade enbart vindsutrymmen utan förråd,  eftersom taket ovan förrådsutrymmen är svårare att isolera (och därmed betydligt mer kostsamt).

2014-12-10 Bastu i källaren

2014 byggdes en helt ny bastu och relax i källaren, vars ingång du når via undercentralen.

För att undvika tidskrockar, notera i kalendern på väggen vilken tid du vill bada bastu.

Om det är kallt på golvet kan du sätta på golvvärmen, men glöm inte bort att stänga av densamma efter att du badat färdigt.

2011-12-08 Renovering av tak, fasad och balkonger

Hjalte har sommaren och hösten 2011 renoverat tak, fasad, balkonger och målat fönster. Hela taket har fått ny papp, spont, plåt och tegel. Fasaden har lagats och målats. Nya vita balkongsidor installerades i samma stil som originalen från 1936, balkongräcken slipades och målades och balkonggolv belades med vattenavstötande beläggning. Utsidan på fönster har målats och fått nya plåtbleck. Vi har även passat på att måla grunden, samt klätt in skorstensraden och fönsterblecken i plåt.

Slutinspektion är klar utan anmärkningar. Arbetet utfördes proffesionellt med hög kvalitet, både i material och hantverksjobb. Priset hamnade exakt enligt leverantörens offert och vi ser inget behov av att höja hyran (utöver kompensation för inflationen). Vi är väldigt nöjda med generalentreprenören Bygg-Sven och deras underleverantörer (mer info finns under Info - Stambyten och renoveringar).

Hjalte liknar därmed sitt ursprungsuppförande igen. Vi har återgått till de gröna fönsterkarmarna, den något ljusare fasaden och de kortare vita balkongplåtarna som fanns när huset byggdes 1936. (Du kan läsa mer om detta under Handlingar - Diverse Hjalte info - Hjalte renovering 2011).  

2009-03-12 Inga fester efter 21 på vardagar, efter 22 på helger

Styrelsen har beslutat föjande: festande/hög musik bör inte förekomma senare än 21.00 vardagar och 22.00 på helger. Om du vill ha fest senare, så ska du informera och stämma av med dina grannar i förväg.

För övrigt gäller att alla medlemmar använder sunt förnuft, så att alla kan trivas i BRF Hjalte.

2008-02-26 - Parkering på gården OK under dagen, ej över natten

Styrelsemötet 2008-02-26 förtydligade/repeterade att regelbunden boendeparkering INTE är tillåten på bakgården. Det är dock tillåtet att tillfälligt parkera på gården när man lastar eller flyttar in/ut. Även hantverkare får parkera när de arbetar i Hjaltes lägenheter.

Login