Allmän information gällande underhåll

Föreningen genomför löpande viktiga renoveringar och underhållsinsatser som behövs för att hålla huset i gott skick. Notera att framtida avgifter (hyran) påverkas av den allmänna kostnadsutvecklingen/inflationen och ränteläget (liksom för alla andra bostadsrättsföreningar).

Historik över renoveringar

 • 2022 - Brandskyddsunderhåll genomfört våren 2022, samt nytt avtal om årlig brandservice tecknat. (Västerås Brandservice AB).
 • 2022 - Radonmätning genomförd vintern 2021-2022 utan anmärkning. (Radonova AB).
 • 2021-11 - Ny sensorstyrd belysning i källaren installerad under hösten 2021 av Lundqvist El AB. Samtlig belysning i tvättstuga, torkrum och rum för undercentral/gym har ersatts med modern armatur och ledbelysning med rörelsedetektorer. Rörelsedetektorer installerades även för samtlig befintlig belysning i källargången. Armaturen ovanför källardörr till cykelförrådet byttes i samband med detta ut mot en ny armatur med skymningsrelä.
 • 2021-11 - Markarbeten utförda av Upplands Boservice AB. Entrén utanför 38A omlagd om under hösten så att regnvattnet rinner ner i avloppsbrunnen, och stenplattorna utanför Afsars syateljé (hyreslokalen) justerades.
 • 2021-04 - Ny tvättmaskin. Detta då en av föreningens två tvättmaskiner gått sönder. (Upplands Tvätt & Kylservice, Mattias 070-689 18 16).
 • 2020-11 - Löpband inköpt till gymmet. (Träningsmaskiner.com/Zidcore AB).
 • 2020 - Undercentralen justerad och ventil utbytt. (VMV-service, Markus 070-790 52 68 och GK-rör, Viktor Bastin 018-20 21 00)
 • 2020 - Energideklaration genomförd. Huset har en normal energiförbrukning.
 • 2020 - Torktumlare utbytt. (Upplands Tvätt & Kylservice, Mattias 070-689 18 16).
 • 2019 - Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utförd under sommaren. Anmärkningar åtgärdades av Åke Huss under hösten 2019. (Daniel Pettersson, 070-875 30 39)
 • 2019 - Kodlås och porttelefoner installerade. (Håkan Ludvigsson, Nyckellås i Märsta AB).
 • 2019 - Trapphus ommålade våren 2019 efter installation av ny trapphusbelysning. Arbetet utfört av Bygg-Sven AB (www.bygg-sven.se).
 • 2019 - Ny sensorstyrd belysning i trapphus installerades av Lundqvist El AB under våren 2019.
 • 2017 - Tvättstugan och torkrummet fick nya klinkergolv hösten 2017. (Thomas Larsson, 070-375 51 94).
 • 2017 - Gym utrustat och klinker lagt på golvet under sommaren 2017. (Thomas Larsson, 070-375 51 94). Det finns roddmaskin, träningscykel, crosstrainer, bänkpress, hantlar, chin-up-stång, gymboll, magtränare, boxningssäck, balansplatta, gummiband, hopprep och en halv vägg speglar. Det finns Wifi i gymmmet och vid sittplatserna utanför bastun.
 • 2017-05 - Undercentral utbytt till Danfoss DSE Flex.  (Östervåla VVS, Kenneth Jonsson, www.ostervalavvs.se).
 • 2016-12 - Vinden isolerad med lösull. Hjalte har nu 40 cm lösull i de vindsdelar som inte har förråd, dvs ca 50% av takytan är isolerad. (Isolar AB, www.isolar.se).
 • 2014 - Bastu och omklädningsrum med dusch, handfat och sitt-ned-platser byggda i källaren (Bygg-Sven AB, www.bygg-sven.se).
 • 2013 - Spanjoletter har bytts i balkongdörrar i alla lägenheter hösten 2013. Detta gör att låsmekanismen (inne i dörren) fungerar och att dörren sluter tätt i alla lägenheter.
 • 2013 - Termostater på element/radiatorer utbytta i alla lägenheter hösten 2013.
 • 2012 - Bredbandskabeln från gatan in till huset uppdaterad av Bredbandsbolaget (nuvarande Telenor). Boende har nu frivillig möjlighet att uppgradera sin internetanslutning från standardhastigheten 250/100 till 1 Gbit/s. Notera att vårt husnätverk troligen bara klarar av 80-90% av den hastigheten.
 • 2011 - Tak, fasad och balkongrenovering utförd sommaren 2011.
  Bygg-Sven AB, Martin Pentler, 070-330 69 41, www.bygg-sven.se, stod som generalentreprenör och lade om hela taket, dvs allt tegel, plåt, säkerhetsanordning och stuprör.
  Söderhamns Fasad, Ulf Hägg, 070-592 11 10 lagade och målade fasaden.
  Tobbes Måleri Östervåla 070-277 46 58 målade balkongräcken, fönster, entréportar och husgrund.
  Fuktavstötande balkonggolv lades av VM-produkter i Västerås, 021-41 58 20.
 • 2010 - Energideklaration genomförd utan anmärkning. Hjalte förbrukar klart mindre än jämförbara gamla hus. Vår förbrukning om 111 kWh/kvm och år är mer lik genomsnittet för nya hus (110 kWh/kvm). Se Brf Hjalte energideklaration.pdf.
 • 2009 - Radonmätning genomförd utan anmärkning
 • 2008 - Källaren ommålad. Föreningen lät måla hela källargången, cykelkällaren, tvättstugan, torkrum, mangelrum, hobbyrum och undercentral. (018-måleri, Tobias 070-813 13 00)
 • 2007 - Stentrappan på baksidan till genomgången reparerad under hösten 2007. (NS Sten Tomas 0739-783 696)
 • 2007 - Nya gångplattor, kantstenar och stora delar av gräsmattan lades om våren 2007. (Svensk Markservice AB, Klas Gunnar Ohlsson 018-56 12 77)
 • 2007 - Grunden på baksidan isolerad och dränering utbytt 2007. (Svensk Marksvervice AB)
 • 2006 - Precisionsavvägning utförd varje år under fem år, dvs laser-mätning för att utröna om husgrunden sätter sig/sjunker ned. Inga signifikanta sättningar noterades; huset bedömdes stå stabilt. Bjerking AB, 2002-2006.
 • 2005 - Föreningens enda hyreslägenhet konverterad till bostadsrätt och såld.
 • 2005-03 - Trapphus ommålade.
 • 2005 - Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförd utan anmärkning.
 • 2001 - Eget nätverk för internet indraget. (Cat 5 kabel, UDAC AB).
 • 2001 - Stambyten för vatten och el genomfört. Invattenledningar byttes, utvattenledningar relinades. (Roland Grip Bygg AB). Observera att vi fortfarande har enkelfas-el med nya elledningar - på grund av att trefas-ledningar inte fick plats i rörgångarna. Enkelfas-el fungerar med många moderna induktionsspisar, dock inte alla.
 • 1997 - Nya dörrlås och nycklar monterade. (Håkan Ludvigsson, Nyckellås i Märsta AB)
 • 1996 - Grunden på framsidan isolerad i samband med att kommunen bytte ut invattenledningarna samma år.
 • 1992 - Treglasfönser installerade (Bååts Fönster AB).

Login