Allmänt om uppvärmning

Föreningen använder sig av ett vattenburet uppvärmningssystem. Undercentralen av märket Danfoss är belägen i källaren. Denna undercentral följer årstiderna och utomhustemperaturen. När vädret är kallt reglerar undercentralen följaktligen upp inomhustemperaturen genom att skicka ut värme i systemet.

Det är INTE tillåtet att plocka bort en radiator utan att först kontakta styrelsen och invänta en bedömning. Samtliga radiatorer tillhör föreningen då de är en del i det gemensamma uppvärmningssystemet.

Att åtgärda kalla element (radiatorer)

Under den kalla delen av året är det viktigt att lägenheten värms upp till beboelig temperatur. Om ett eller flera av lägenhetens element inte skickar ut värme kan detta bero på ett antal möjliga problem. Du som lägenhetsinnehavare kan åtgärda de flesta problemen själv. Se nedanstående PDF för utförliga instruktioner.

Login