Bredband

Brf Hjalte var tidiga med att installera eget nätverk och anslutning till nätet (2001).

2017 ingick Hjalte ett kollektivt bredbandsavtal med Bredbandsbolaget (som 2018 köptes upp av Telenor). Avtalet innebär att alla lägenheter har tillgång till 250/100 Mbit/sekund bredband för en billigare kostnad än vad privatpersoner normalt kan få. Det går inte att avsäga sig denna möjlighet och kostnaden debiteras via månadsavgiften.

Vår bredbandsleverantör (ISP) Telenor kan även erbjuda individer snabbare hastighet, upp till 1 Gbit/sekund, men notera att husets nätverk troligen bara klarar 80-90% av detta. Vill du ha snabbare bredband så kontakta dem på telefon 020-222 222 eller https://www.telenor.se/kundservice/.

Login