Ventilation

Huset ventileras med självdrag. Det innebär att varm luft från lägenheterna stiger uppåt genom huset via ventiler (som finns i de flesta rum) och ut via öppningar på taknocken. Insug kommer framför allt via tilluftsventiler vid fönster.

  • Ventilationsbesiktning (OVK) gjordes utan anmärkning januari 2005. OVK 2019 ställde betydligt högre krav vilket resulterade i en mängd ganska kostsamma åtgärder. Vi var klara med allt januari 2020 och har återigen en godkänd ventilation.

I bilagan nedan är samlade skötselråd för den självdragsventilation som finns i din lägenhet, ta gärna en titt.

Skötseltips för självdragsventilerare.jpg


Radon och Energideklaration

Radonmätning gjordes 2009 utan anmärkning.

Energideklaration genomfördes 2010 utan anmärkning.
Energideklaration genomfördes 2020 utan anmärkning.

Login