Uteplatser

Föreningen har två uteplatser med tillhörande trädgårdsmöbler. Under vinterhalvåret förvaras dessa i något av de gemensamma källarförråden eller i mangelrummet.

Vanligtvis står det grillar vid uteplatserna som du är välkommen att använda.

Vänligen plocka upp skräp och städa efter dig.

Extra stolar till fest i trädgården
I något av de gemensamma rummen i källaren finns ett antal klaffstolar som du kan låna kostnadsfritt. Se till att ställa tillbaka stolarna efter du använt dem.

Hjälp gärna till att hålla vår trevliga trädgård ren från skräp. Några stycken av oss boende brukar plocka upp skräp när vi ser det, men det blir ännu trevligare om fler gör det. Hade vi bott i villa så vore detta en självklarhet - men konstigt nog så är det inte lika självklart (även om det borde vara det) när man bor i bostadsrätt!

Vår anlitade fastighetsskötare gör enbart en städning per år, en vårstädning - så vi behöver hjälpas åt.

Parkering av bilar EJ tillåten på gården!

Då frågan om parkering varit aktuell, så tog styrelsen upp frågan på styrelsemötet 070226. Styrelsen beslöt enhälligt att parkering över natten är INTE tillåten!
Parkering är däremot tillåtet under några timmar vid lastning eller då hantverkare med tung utrustning måste komma fram för att arbeta.

Partytält

Föreningen införskaffade år 2017 ett partytält för gemensam användning. Detta partytält mäter cirka 3x3 meter och kan lånas av alla boende för användning i trädgården. Observera att det INTE är tillåtet att flytta tältet till en annan plats eller sätta upp partytältet på annan egendom än på föreningens mark.

När partytältet inte används så förvaras det i ett låst förråd som endast styrelsen har tillgång till. Vänligen kontakta någon i styrelsen om du vill låna partytältet. Du finner kontaktinformation under fliken Kontakt.

Vänligen se till att hålla partytältet i gott skick. Det är allas vår gemensamma egendom. Om tältet skulle gå sönder under den tid du använder det är du ansvarig för att ersätta tältet med ett nytt i motsvarande prisklass.

Login