Tvättstugan - regler

1. Boka endast en (1) tid på kvällar och helger

Om du vill boka två på varandra följande tider så måste du göra det på vardagar dagtid mellan klockan 07-19. Ergo du kan boka ihop morgonpassen 07-13, lunchpassen 10-16 eller eftermiddagspassen 13-19 som en sammanhängande tvättid.

Kvällstid och på helger tillåts endast bokning av ETT tvättpass åt gången (av hänsyn till att de flesta arbetar eller studerar dagtid).


2. Torktiden sträcker sig 60 min in i nästa tvättpass

Det är möjligt att torka längre om du frågar och stämmer av med personen som har efterföljande tvättpass.

PS din tvätt blir torr mycket fortare om du centrifugerar den i centrifugen innan du hänger upp den i torkrummet. Om luckan inte öppnas efter centrifugering så slå av och på strömbrytaren på väggen.  :)


3. Städa och håll rent efter dig

Lämna tvättstugan som ANDRA vill finna den. Detta betyder att du torkar av maskiner, plockar upp skräp från golvet och i mån av behov torkar av golvet. Om soppåsen är full så kasta den i sophuset och sätt ditt ny soppåse från skåpet i hörnet.Felanmälan

Om det skulle vara problem med någon maskinell utrustning bör du i första hand kontakta någon i styrelsen för åtgärd. Service på tvättmaskinerna sköts av Upplands Tvätt & Kylservice, tel 070-689 18 16.

Login