Källar- och vindsutrymmen

Källar- och vindsförråd
Alla lägenheter har ett vinds- och ett källarförråd, utom lägenhet nr 39 som enbart har ett vindsförråd. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för att sätta hänglås på dem.

Observera att gångarna utanför förråden INTE får användas till förvaring. Saker som står i gemensamma utrymmen såsom vinds- och källargångar kommer att FRAKTAS BORT (enligt paragraf 29 i våra stadgar).

Är du osäker på vilket källar-/vindsförråd som hör till din lägenhet? Titta då i filen "Brf Hjalte lägenhetslista" under Handlingar"

Cykelförråd
Det finns ett cykelförråd med cykelställ i källarutrymmet närmast Bredmansgatan.

Login