Allmänt om hemförsäkring

En av de första åtgärder du bör göra som nyinflyttad är att teckna en hemförsäkring. Föreningen har INTE en gemensam hemförsäkring för lägenheterna, utan detta är något du som lägenhetsinnehavare behöver teckna på egen hand.

Bostadsrättstillägg

Till din hemförsäkring behöver du säkerställa att du tecknar ett bostadsrättstillägg. Föreningen har INTE ett gemensamt bostadsrättstillägg för lägenheterna, utan detta är något du som lägenhetsinnehavare behöver teckna på egen hand.

Det finns olika slags hemförsäkringar, och ofta täcker grundskyddet endast ansvar för boende i hyresrätt. Som bostadsrättsinnehavare har du dock utökade skyldigheter jämfört med boende i hyresrätt (exempelvis vid en eventuell vattenskada).

Om du saknar bostadsrättstillägg kan en eventuell skada bli mycket kostsam för dig som privatperson. Se därför till att kontakta ditt försäkringsbolag om du är osäker på huruvida du har tecknat bostadsrättstillägg eller inte.

Logga in