Skötsel av kompost

I komposten kan du slänga "organiskt material", ex matrester, fruktskal, te och kaffesump, ben, fiskrens och gammalt bröd.

Släng alltid sågspån på dina matrester så undviker vi röta och dålig lukt, och rör om med pinnen för att få ned syre som bättrar på förmultningsprocessen. Sågspån finns i trälåren i sophuset - om inte säg till styrelsen.

Gamla snittblommor, krukväxter och dylikt kastas på kallkomposten bakom den ”vanliga” komposten.

Vi tömmer komposten på de gemensamma trädgårdsdagarna.

Vinster
1) Vi sänker föreningens sophämtningskostnader.
2) Vi får näringsrik jord till trädgård (och till blomlådor på balkonger för den som önskar).
3) Vi hjälper MILJÖN!!!

Källsortering

Hjalte källsorterar - se vidare under Sophantering.

Login