Köp och försäljning

Köpare
Köparen behöver veta att Hjalte kräver att den som bor i lägenheten också äger lägenheten helt eller delvis (lägst 10%). Enda undantaget från denna regel är tillfällig uthyrning i andra hand (hittas under Uthyrning).

Du kan hitta mycket information om vilka renoveringar som redan är utförda, samt vad vi tror om den framtida hyran längst ned på Stambyten och renoveringar.

Medlemsansökningar handläggs på ordinarie styrelsemöte som sker en gång per månad. Om man önskar akut snabbhandläggning av ärendet, tillkommer en administrativ avgift om 2.500 kr (sätts in på föreningens bankgiro 590-4552). Styrelsen kommer neka köpare medlemskap om betalningsanmärkningar eller andra anmärkningar finns på UC-upplysning.

Nyblivna köpare bör läsa NYINFLYTTAD?

Intyg om Pantförskrivningar hanteras av Nabo Uppsala AB, telefonnummer hittas under Avgifter (hyran)

Säljare
Vid försäljning skall du som säljare inkomma till styrelsen med ett exemplar av det kontrakt som gjorts med den nye köparen.

Säljaren skall dessutom inkomma med en begäran till styrelsen om utträde ur föreningen, samtidigt som köparen skall inkomma med en begäran om att få inträde i Brf Hjalte. Styrelsen medger privatpersoners utträde respektive inträde om inga sakliga skäl föreligger för att neka detta. Anledningar till att neka utträde eller inträde skulle kunna vara att säljaren har en skuld till Brf Hjalte eller att köparen har UC-anmärkningar eller inte avser att bo i lägenheten.

Ansökan om medlemskap hittar du under Handlingar, blanketten heter "Ansökan In/utträde"

Mäklare
Mäklare bör veta att Nabo Uppsala AB (hittas under Avgifter (hyran)) hanterar vårt register över pantförskrivningar och ska kontaktas om dessa frågor. Ansökan om medlemskap (i två exemplar då vi skickar det ena underskrivet till Nabo Uppsala AB) och ett köpekontrakt skickas till ordföranden.

Hjaltes framtida hyra kommenteras längst ned på Stambyten och renoveringar. Denna info hålls uppdaterad (eftersom den ofta efterfrågas) och styrelsen har ingen mer info att ge.

Info om lägenheters storlek finns i menyn till vänster under "Kvadratmeter".

Juridiska personer (ex företag) accepteras INTE som medlemmar eller ägare i föreningen (oavsett om det gäller hel- eller delägarskap). Detta har varit en praxis sedan mycket länge och förtydligades på styrelsemöte 2006-10-25. Styrelsens rätt att neka finns i stadgarna, paragraf 23 och 24.

Fastighetsbeteckning: Luthagen 43:3

Organisationsnr. Brf Hjalte: 717600-0805

Login