Parkering av bilar EJ tillåten på gården!

Då frågan om parkering varit aktuell tog styrelsen upp frågan på styrelsemötet 070226. Styrelsen beslöt enhälligt att parkering på gården INTE är tillåten över natten!

Parkering är däremot tillåtet under några timmar vid flytt och lastning, samt på dagen för hantverkare som arbetar i föreningen.

Hjalte har inga egna parkeringsplatser på Geijersgatan.

Login