Parkering av bilar FÖRBJUDEN på gården!

Frågan om parkering på innergården har varit aktuell vid ett flertal tillfällen. Styrelsen beslöt enhälligt på styrelsemötet 070226 att parkering på gården INTE är tillåten.

Vid lastning och lossning är det tillåtet att som boende ställa sin bil på gården under några timmar. Parkering tillåts under dagtid för hantverkare som arbetar i föreningen. Boende och övriga ombeds parkera sina bilar på omgivande gator.

Hjalte har inga egna parkeringsplatser.

Boendeparkering

Om du äger en bil så rekommenderar vi dig att ansöka om boendeparkering hos Uppsala kommun. Kostnaden är för närvarande 400kr/månad eller 20kr/dygn, utom lördag och söndag (uppdaterat 2021-12-01). Med boendeparkering har du tillåtelse att parkera på gatorna i vårt kvarter.

Mer information, ansökan om boendeparkering samt karta över zoner för boendeparkering finner du på Uppsala kommuns hemsida: Boendeparkering - Uppsala kommun

Login