Uthyrning i andra hand

Du måste kontakta styrelsen och få godkänt att hyra ut din bostadsrätt. Styrelsen godkänner uthyrning i andra hand om:
   - Du ska arbeta eller studera på annan ort, eller
   - Du ska pröva att sambo med någon.

Maximala tiden för en andrahandsuthyrning är ett år. Du ansvarar för att ansöka om andrahandsuthyrning till styrelsen. Om du hyr ut din bostadsrätt utan styrelsens medgivande kan du förlora nyttjanderätten till din bostadsrättslägenhet.

En ansökningsblankett hittar du under Handlingar.

- Endast registrerad ägare till en bostadsrätt kan hyra ut den. Om vi upptäcker tredjehandsuthyrning så kommer vi vräka ägaren.

- Ägaren ansvarar för att hyrestagaren följer Brf Hjaltes förordningar och regler. Föreningen har haft något enstaka problem med andrahandsboende som inte brytt sig om eller förstått de regler som finns avseende källsortering, kompostering och festaktivitet. Informera därför den nya hyresgästen om hur man bor här!

- Vid en uthyrning vill styrelsen träffa den blivande hyresgästen 10 minuter på ett styrelsemöte. Vid en andrahandsuthyrning ska du därför kontakta styrelsen Kontakt så vi kan hitta en tid som passar.

Login