Nycklar och lås

Bostadsrättsföreningen Hjalte investerade 1997 i ett nytt låssystem. I korthet innebar det att alla låsbleck, kolvar och låscylindrar byttes ut till nya Assa-motsvarigheter. I samband med detta kvitterade varje bostadsrättsinnehavare ut tre nycklar till sitt lås.

Nycklarna har en specialprofil som är juridiskt skyddad, s.k. "patenterad nyckelkontroll". Det innebär att ingen kan kopiera nycklarna utan medgivande från föreningens nyckelansvarige (se nedan). Detta är en trygghet för oss som boende.

Dina nycklar fungerar även till de gemensamhetsutrymmen som finns i fastigheten (källar- och vindsvåning).

Ytterligare kopior av nycklar
Kontakta nyckelansvarig som hjälper dig med införskaffandet. Du som bostadsrättsinnehavare betalar de nya nycklarna till vår låssmed.

Nyckelansvarig
Ordförande Anne-Marie Benson

Låssmed
Håkan Ludvigsson, 40B (ägare till Nyckellås AB i Märsta). Mail: nyckellas@nyckellas.se

Porttelefoner

Ditt namn läggs INTE in i porttelefonen per automatik när du flyttar in. För att få ditt namn och telefonnummer inlagt i systemet behöver du kontakta någon i styrelsen: Kontakt. Detta gäller även när du ska flytta ut och vill få ditt namn borttaget ur systemet.

Hur man öppnar när någon ringer på porttelefonen

Nummer 018-751 21 09 ringer upp din telefon, som du lämpligen lägger in i din kontaktlista som ”porttelefon”. Svara på samtalet och tryck därefter på "5" på din mobiltelefons knappsats. Porten låses nu upp. Portkoden ska bara lämnas ut i undantagsfall, så använd hellre porttelefon än att lämna ut portkoden.

Logga in